Skip to content

Quy đổi Nemo thành GOSU

Liên hệ

Do giá của mặt hàng này thay đổi liên tục nên vui lòng liên hệ theo các kênh ở góc dưới bên trái để thực hiện thanh toán.

Tỷ lệ tham khảo:

NEMO thành GOSU                              25 Tức là Khách hàng sẽ nhận 25 GOSU với mỗi 1 NEMO nạp vào
GOSU thành NEMO                              22 Tức là khi Khách hàng chuyển mỗi 22 GOSU sẽ nhận được 1 NEMO vào ví
Category : Tags : , , ,

Bạn muốn chơi gamefi trên blockchain và nemoverse.io mà không biết cách nạp?

Bạn cày game được Nemo và muốn rút về tài khoản hay muốn mua hàng hoá?

Hãy liên hệ với napnemo.com, chúng tôi cung cấp dịch vụ quy đổi Nemo thành Gosu và ngược lại để bạn có thể tự do mua hay bán đồng Nemo.

Tỷ giá quy đổi thay đổi phụ thuộc vào thị trường vì vậy hãy liên hệ với chúng tôi qua các kênh ở góc dưới bên trái website để nhận bảng giá mới nhất.